Zarząd stowarzyszenia

Prezes Ewa Pawłowska

Wiceprezes Roman Wcisło

Skarbnik Anna Dudek

Sekretarz Katarzyna Jabłońska

Członek zarządu 1 Ilona Mazurek

Członek zarządu 2 Sławomir Strażewicz