Contacto

Asociación Cultural Polonia en Galicia

Rúa das Estrelas n 80
15890 Santiago de Compostela
Galicia – España
Teléfono: +34 981 59 72 22
Correo Electrónico: info@poloniaengalicia.com