Escuela Polaca en Galicia

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Galicji prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalne Polonia w Galicji. Cieszymy się, że trafiłeś do nas!

Naszym celem jest: •Stworzenie miejsca spotkań dla dzieci wielojęzycznych, które mówią po polsku •Nauka poprzez zabawę jęz. polskiego, szczególnie nauka w grupie •Poznawanie kultury, historii, geografii i tradycji polskich •Rozbudzanie zainteresowania tym co polskie i jednoczesne motywowanie dzieci do nauki polskiego, przez co chcemy wspierać rodziców

Poniżej znajdziesz więcej informacji o naszej szkole. Jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, zachęcamy, abyś do nas napisał na adres: polskaszkolawgalicji@gmail.com

googlee370b2ddc39c489a.html

Drodzy rodzice, dzieci i nauczyciele naszej szkoły,
z dumą zawiadawiamy, że w roku 2020 Polska Szkoła w Galicji uzyskała dotację przeznaczoną na wsparcie bieżącej działalności naszej szkoły. Dotacja trafiła do nas za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a przyznaje ją Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie.
Dzięki temu wsparciu nasza szkoła w roku 2020 mogła nadal sprawnie funcjonować mimo sytuacji pandemicznej, chociaż zajęcia od marca odbywały się głównie on-line, a Wy mogliście skorzystać z oferty zajęć szkolnych oraz dodatkowych, które dla Was przygotowaliśmy.
Dziękujemy za wsparcie Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą”
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

Estimados padres, alumnos y profesores de nuestra escuela,
estamos orgullosos de anunciar que en 2020 la Escuela Polaca de Galicia recibió una subvención para apoyar las actividades en curso de nuestra escuela. Recibimos la subvención a través de la Asociación „Wspólnota Polska”, y es otorgada por la Cancillería del Primer Ministro como parte del proyecto Apoyo a la educación de la diáspora polaca en Occidente.
Gracias a este apoyo, en 2020 nuestra escuela pudo seguir funcionando de manera eficiente, a pesar de la situación de la pandemia, aunque desde marzo las clases se realizaron principalmente on-line, y pudisteis aprovechar la oferta de las actividades escolares y extraescolares que hemos preparado para vosotros.
Damos gracias por el apoyo de la Asociación ” Wspólnota Polska” y la Cancillería del Primer Ministro.
„El proyecto está financiado por la Cancillería del Primer Ministro como parte de la tarea pública de ayudar a la diáspora polaca y los polacos en el extranjero”
„La publicación sólo expresa las opiniones del autor (es) y no puede interpretarse como opinión oficial de la Cancillería del Primer Ministro”.