Regulamin biblioteki

Reglamento de la biblioteca (BRUDNOPIS)

El reglamento de la Biblioteca Polaca administrada por la Asociación Cultural Polonia en Galicia.

1. Pueden ser usuarios de la biblioteca todos quienes poseen el carné de la biblioteca.

2. Los libros se puede prestar sólo con la propia tarjeta.

3. Para hacer el carné se cobra una taza. Sobre su cuota decide Junta Directiva de la Asociación. De la taza son exentos los miembros de la Asociación con pagada la cuota del socio. Przy zakładaniu karty pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości ustalonej przez zarząd stowarzyszenia Polonia en Galicia. Z opłaty są zwolnieni członkowie z opłaconą składką za dany rok.

4. Los alumnos de la Escuela Polaca en Galicia tienen un carné especial con cual pueden hacer los préstamos de libros solamente de las categorías 'para niños’ y 'para adolescentes’. Dzieciom chodzącym do polskiej szkółki wyrabiana jest specjalna karta, na którą mogą wypożyczać jedynie książki z kategorii 'Dla dzieci’ oraz 'Dla młodzieży’.

5. Una vez se puede prestar tres libros con periodo de dos meses, además un juego de mesa y una revista con periodo de un mes. Se puede alargar el periodo de préstamo a un mes. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch miesięcy oraz jedną grę planszową i  jedno czasopismo na okres jednego miesiąca. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia o jeden miesiąc.

6. Por devolver a los libros fuera del plazo su cobrará una cuota de penalización por cada mes y cada unidad. La cuota es establecida por la Junta Directiva de la Asociación. Za przetrzymywanie książek lub czasopism naliczana będzie kara pieniężna w wysokości ustalonej przez zarząd za sztukę za każdy miesiąc zwłoki.
7. En el caso de pérdida o destrucción (???) volúmenes prestados el usuario es obligado comprar un ejemplar igual o parecido aceptado por la persona responsable de la biblioteca. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej pokrewnej tematycznie.

8. El horario de la biblioteca es igual que el horario de la Escuela Polaca.

Regulamin biblioteki (BRUDNOPIS)

Regulamin Polskiej Biblioteki działającej przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Polonia w Galicji

1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy, który posiadają kartę biblioteczną.

2. Zbiory biblioteczne można wypożyczać tylko na swoją kartę.

3. Przy zakładaniu karty pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości ustalonej przez zarząd Stowarzyszenia Polonia w Galicji. Z opłaty są zwolnieni członkowie z opłaconą składką za dany rok.

4. Dzieciom uczęszczającym do Polskiej Szkoły w Galicji wyrabiana jest specjalna karta, na którą mogą wypożyczać jedynie książki z kategorii 'Dla dzieci’ oraz 'Dla młodzieży’.

5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch miesięcy oraz jedną grę planszową i  jedno czasopismo na okres jednego miesiąca. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia o jeden miesiąc.

6. Za przetrzymywanie książek lub czasopism naliczana będzie kara pieniężna w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia za sztukę za każdy miesiąc zwłoki.

7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej pokrewnej tematycznie, zatwierdzonej przez osobę odpowiedzialną za bibliotekę.

8. Godziny otwarcia biblioteki pokrywają się z zajęciami Polskiej Szkoły w Galicji.