Rok 2008

Prasa

Artykuły dot. cyklu filmów i konferencji z okazji 50. rocznicy śmierci Sofía Casanova zorganizowanego w Santiago de Compostela przez Instytut Studiów Galicyjskich „Padre Sarmiento” we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Polonia en Galicia:

  • El Correo Gallego, 18.11.2008, Sofía Casanova foi testigo dos fitos que marcaron a historia de Polonia (Sofía Casanova była świadkiem przełomowych wydarzeń w historii Polski)

  • El Correo Gallego, 17.11.2008, Vida e tempo de Sofía Casanova analízase nun ciclo no Padre Sarmiento (Życie i czasy, w których żyła Sofía Casanova będą analizowane w ramach cyklu organizowanego w Instytucie Padre Sarmiento)

  • El Correo Gallego: Terras de Santiago, 15.11.2008, Sofía Casanova enche o Instituto „Padre Sarmiento” (Sofía Casanova wypełni Instytut “Padre Sarmiento”)

  • El Correo Gallego, 15.11.2008, Padre Sarmiento abre este luns o ciclo 'Vida e tempo de Sofía Casanova’ (Padre Sarmiento inauguruje w najbliższy poniedziałek cykl kina “Życie i czasy Sofii Casanova”)

Artykuły dot. obchodów Wielkanocy Polskiej w Santiago de Compostela:

  • La Voz de Galicia, 09.03.2008, Polacos y compostelanos comparten sus tradiciones (Polacy i mieszkańcy Composteli dzielą się tradycjami)

  • El Correo Gallego, 09.03.2008, Los polacos celebran la Pascua en Alameda (Polacy obchodzą Wielkanoc w Alamedzie)

  • El Correo Gallego: Terras de Santiago, 05.03.2008, Compostela y Polonia estrechan lazos (Compostela i Polonia zacieśniają więzi)

  • El Correo Gallego, 05.03.2008, Compostela y Polonia estrechan lazos (Compostela i Polonia zacieśniają więzi)

Strony www

Artykuł dot. obchodów Wielkanocy Polskiej w Santiago de Compostela:

  • www.elaguilablanca.com.ar, 05.03.2008, Compostela y Polonia estrechan lazos (Compostela i Polonia zacieśniają więzi)

Blog

Wpis na blogu dot. obchodów Wielkanocy Polskiej w Santiago de Compostela: