Rok 2007

Prasa

Artykuł dot. rocznicy Święta Niepodległości oraz Polskiego Tygodnia w Galicji obchodzonego w Vigo i Santiago de Compostela:

  • El Correo Gallego, 14.11.2007, Los polacos celebran su libertad (Polacy świętują swoją wolność)

Artykuł o prezes Stowarzyszenia E. Pawłowskiej i początkach działalności Polonii w Galicji:

  • Galicia Hoxe, 30.06.2007, Pawlowska, inmigrante da plácida Europa (Pawłowska, imigrantka w atrakcyjnej Europie)

Artykuły dot. obchodów Wielkanocy Polskiej w Santiago de Compostela:

  • Swojskie Strony, 14.04.2007, Polska Wielkanoc w Santiago de Compostela

  • Santiago Siete, 30.03.2007, La Pascua polaca se festejó en la Alameda (W Alamedzie odbyły się obchody Polskiej Wielkanocy)

  • La Voz de Santiago, 27.03.2007, La Pascua polaca viaja a la Alameda compostelana (Polska Wielkanoc przybyła do Alamedy w Composteli)

  • El Correo Gallego, 26.03.2007, Talleres y degustación para conocer más a fondo las tradiciones de Pascua en Polonia (Warsztaty i degustacja, aby dowiedzieć się więcej o tradycjach związanych z Wielkanocą w Polsce)

  • El Correo Gallego, 24.03.2007, Los polacos invitan a su fiesta de Pascua a los compostelanos (Polacy zapraszają mieszkańców Composteli na swoje obchody Wielkanocy)

Blog

Wpis na blogu dot. obchodów Wielkanocy Polskiej w Santiago de Compostela: