Junta directiva

Presidente Ewa Pawlowska

Vicepresidente Roman Wcislo

Tesorera Anna Dudek

Secretaria Izabela Niechwiadowicz

Vocales: Katarzyna Jablonska, Joanna Ptak, Eliza Szymaniak, Lidia Wudarczyk

Prezes Ewa Pawłowska

Wiceprezes Roman Wcisło

Skarbnik Anna Dudek

Sekretarz Izabela Niechwiadowicz

Członkowie zarządu: Katarzyna Jabłońska, Joanna Ptak, Eliza Szymaniak, Lidia Wudarczyk