Nuestros docentes

En el año escolar 2017/2018 el grupo de 4 profesores voluntarios ha impartido las clases, de forma rotativa. Todas las personas tienen formación en pedagogía y experiencia en el trabajo con niños.

Nuesto equipo está formado por Kasia Jablonska que coordina el proyecto educativo, las docentes Iza Niechwiadowicz y Lidia Wudarczyk y el maestro de educación primaria Martin Nuñez que desempeña la labor de consejero y consultante en los temas educativos a la hora de elaborar las actividades para los niños biligües.

Nuestro equipo de profesores con la Presidenta de la Asociación Polonia en Galicia y la Embajadora de Polonia en España durante la celebración de fin de curso 2016/2017

En el año escolar 2017/2018 a nuestro equipo se une la profesora titular, licenciada en filólogía polaca, Katarzyna Wielbowicz que impartirá las clases en el grupo de pequeños. ¡Le damos la cordial bienvenida! Este nuevo fichaje nos permitirá  asegurar la preparación e impartición de forma continuada de las clases en la escuela, en colaboración con los profesores rotativos de apoyo.

En el futuro, a medida que aumente el número de alumnos, nuestro objetivo es ir aumentando el número de profesores titulares. Cualquier persona que quiera formar parte de nuestro equipo, tanto de profesorado voluntario como remunerado, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.

Dentro de las posibilidades de financiación, nuestros profesores participan en la formación anual para los profesores de escuelas polacas organizados por la Escuela FORUM en Madrid y por recién abierto Centro de Profesores de Polaco en el Extranjero „LOM” de Wspolnota Polska con sede en Madrid. Hasta ahora hemos podido asistir en el año 2013, 2014 y 2017, 2018.W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia w szkole prowadzi zespół nauczycieli wolontariuszy w składzie 4 osób, które prowadziły zajęcia naprzemiennie. Wszystkie mają wykształcenie pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dziećmi.

Nasz zespół tworzą Kasia Jabłońska, koordynatorka projektu edukacyjnego, nauczycielki Iza Niechwiadowicz i Lidia Wudarczyk oraz nauczyciel hiszpańskiej szkoły podstawowej Martin Nuñez, który jest dla nas doradcą w kwestiach edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć dla dzieci dwujęzycznych.

Zespół naszych nauczycieli wraz z Panią Prezes Stowarzyszenia Polonia w Galicji i Panią Ambasador Polski w Hiszpanii w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Od roku szkolnego 2017/2018 do naszego zespołu dołączyła magister filologii polskiej Katarzyna Wielbowicz, które będzie prowadzić zajęcia szkolne w grupie dzieci młodszych. ¡Witamy serdecznie! To nowe wsparcia pozwoli nam zapewnić ciągłość w przygotowywaniu merytorycznym i prowadzeniu zajęć w szkole, przy wsparciu pozostałych nauczycieli rotacyjnych.

W przyszłości, w miarę zwiększania się liczby uczniów w szkole, naszym celem będzie zwiększenie liczby wynagradzanych nauczycieli. Jeśli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, zarówno jako nauczyciel wolontariusz, jak i nauczyciel wynagradzany, możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

W miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia, nasi nauczyciele uczestniczą w corocznych szkoleniach organizowanym dla nauczycieli polonijnych przez Szkołę FORUM w Madrycie oraz przez nowo utworzony Lokalny Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli polonijnych z siedzibą w Madrycie. Do tej pory udało się to w roku 2013, 2014, 2017 i 2018.