Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Polskiej Szkole w Galicji 14/09/19

Pierwsze zajęcia w Polskiej Szkole w Galicji w nowym roku szkolnym 2019/2020 będą miały miejsce w sobotę 14 września w godzinach 16:30-20:00.

Dla rodziców obecnych oraz przyszłych uczniów jest przewidziane w tym dniu spotkanie informacyjne dot. obecnego roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci polonijne na zajęcia, w czasie których staramy się przybliżać najmłodszym w atrakcyjny sposób język polski, polską kulturę, tradycję oraz historię i geografię naszego kraju. Szkoła przyjmuje dzieci od drugiego roku życia. Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Polonia w Galicji na Monte do Gozo w Santiago de Compostela zgodnie z ustalonym kalendarzem zajęć.

Dodatkowo, szkoła wraz ze Stowarzyszeniem Polonia w Galicji i Radą Rodziców organizuje wiele dodatkowych spotkań okolicznościowych, wycieczek, warsztatów etc.

W czasie, gdy dzieci uczestniczą w zajęciach szkolnych, rodziców zapraszamy na kawę, herbatę i kawałek ciasta, w ramach spotkań Stowarzyszenia Polonia w Galicji oraz zachęcamy do korzystania ze zbiorów Polskiej Biblioteki, która jest otwarta w dni zajęć.

Zapraszamy do Polskiej Szkoły w Galicji!

Więcej informacji o nas znajdziecie na stronie: www.poloniaengalicia.com

Uczniów kontynuujących naukę, prosimy o potwierdzenie zapisu na rok 2019/2020 przez Whatsapp.

W sprawie zapisu nowych uczniów, prosimy o kontakt na maila polskaszkolawgalicji@gmail.com