Inscripciones a la Escuela Polaca en Galicia 2018 – nuevo horario de funcionamiento del secretariado

Rekrutacja na zajęcia w roku 2017/2018 jest otwarta przez cały rok szkolny!

Do szkoły są przyjmowani uczniowie, którzy mają ukończone 2 lata. Obecnie zajęcia odbywają się w 3 grupach wiekowych:

•2-3 lata
•4-5 lat
•6-12 lat

***W miarę potrzeb mogą zostać utworzone dodatkowe grupy wiekowe lub zostać zmieniony zaproponowany podział.

***

Zajęcia w szkole odbywają się z podziałem na 2 semestry i obecnie w każdym semestrze jest zaplanowanych 5 zajęć. Opłaty za zajęcia są pobierane za każdy semestr z góry i w roku szkolnym 2017/2018 wynoszą 25 euro* za semestr.

*kwota opłaty ze zniżką 50% dla dzieci członków Stowarzyszenia Polonia w Galicji. Aby uzyskać prawo do zniżki wystarczy jeśli tylko jeden rodzic będzie członkiem Stowarzyszenia.

Dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia opłata za zajęcia wynosi 50 euro/uczeń/semestr.

Opłata członkowska dla dorosłych w roku 2018 wynosi 20 euro/rok. Członkowie niepełnoletni są zwolnieni z opłaty.

Istnieje możliwość uczestniczenia w pojedynczych zajęciach. Opłata za jednorazowy udział wynosi 10 euro.

Dodatkowo, udział w pierwszych zajęciach próbnych jest bezpłatny.

***

Chcielibyśmy ułatwić Wam kontakt z naszą szkołą. Dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć więcej o naszej działalności i zapisać dziecko na zajęcia w II semestrze roku szkolnego 2017/2018, sekretariat Polskiej Szkoły w Galicji będzie czynny w następujące soboty w godzinach: 16:00-20:30

03.02.2018 (Dyżur telefoniczny)

10.02.2018 (Tylko obsługa osobista – dzień zajęć w szkole)

17.02.2018 (Dyżur telefoniczny)

24.02.2018 (Dyżur telefoniczny)

03.03.2018 (Tylko obsługa osobista – dzień zajęć w szkole)

Uwaga! Dodatkowy dyżur telefoniczny dla tych, którzy chcieliby zapisać dzieci do szkoły jeszcze przez pierwszymi zajęciami w dniu 10.02.2018 w godzinach 10:00-12:00.

Telefon kontaktowy: 605110453

*jeśli nie możecie do nas zadzwonić, prześlijcie do nas Wasz numer telefonu i oddzwonimy

Mail do szkoły: polskaszkolawgalicji@gmail.com

W dniach dyżuru telefonicznego, po uprzednim zawiadomieniu, jest również możliwość spotkania się w lokalu szkoły, gdyby ktoś chciał poznać naszą placówkę.

Serdecznie zapraszamy!