Zarząd stowarzyszenia

Prezes Ewa Pawłowska

Wiceprezes Roman Wcisło

Skarbnik Anna Dudek

Sekretarz Izabela Niechwiadowicz

Członkowie zarządu: Katarzyna Jabłońska, Joanna Ptak, Eliza Szymaniak, Lidia Wudarczyk