Gdzie jesteśmy

Stowarzyszenie Kulturalne Polonia w Galicji

Rúa das Estrelas n 80
15890 Santiago de Compostela
Galicia – España