«

»

oct 20

LECTURA PARA EL SEGUNDO DESAYUNO 21/10/17 A Coruña

PO POLSKU:
W ramach obchodów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, zapraszamy na Spotkanie pt. CZYTANIE NA DRUGIE SNIADANIE Drugie z serii trzech, które chcemy zorganizować na terenie Galicji, odbędzie się 21.10 w A Coruña w pomieszczeniach Biblioteki Infantil e Xuvenil (Durán Loriga). Zapraszamy do przyniesienia Waszych ulubionych książeczek. Będziemy czytać we wszystkich językach, które znamy!

Spotkanie jest wielojęzyczne, bezpłatne i otwarte na wszystkich chętnych, dlatego zachęcamy, żebyście przyprowadzili ze sobą znajomych!
Serdecznie zapraszamy!

W czasie spotkania będzie możliwość uzyskania informacji na temat działalności Polskiej Szkoły w Galicji.
Pozostałe spotkania odbędą się w Santiago de Compostela 15.10 i w Vigo 28.10. Już niedługo podamy godziny i miejsca spotkań!

EN CASTELLANO:
Como parte de la celebración del Día del Bilingüismo que celebra la diáspora polaca en todo el mundo os invitamos a la reunión: LECTURA PARA EL SEGUNDO DESAYUNO
El segundo encuentro tendrá lugar el 21.10 en A Coruña en las instalaciones de la Biblioteca Infantil e Xuvenil (Durán Loriga). Os invitamos a traer vuestros libros preferidos. Vamos a leer en todos los idiomas que conocemos.

La reunión es plurilingüe, gratuita y abierta a todas las personas interesadas, así que traed vuestros amigos.
¡Os invitamos!

Durante la reunión habrá la posibilidad de obtener la información sobre la actividad de la Escuela Polaca en Galicia.
Las otras reuniones tendrán lugar en Santiago de Compostela 15.10 y en Vigo 28.10. En breve os informaremos sobre los horarios y lugares del evento.

EN GALEGO:
Como parte da celebración do Día do Bilingüismo que celebra a diáspora polaca en todo o mundo convidámosvos á reunión: LECTURA PARA O SEGUNDO ALMORZO
O segondo encontro terá lugar o 21.10 en A Coruña nas instalacións de Biblioteca Infantil e Xuvenil (Durán Loriga). Convidámosvos a traer os vosos libros preferidos. Imos ler en todos os idiomas que coñecemos.

A reunión é plurilingüe, gratuíta e aberta a todas as persoas interesadas, así que traede os vosos amigos.
Convidámosvos!

Durante a reunión haberá a posibilidade de obter a información sobre a actividade da Escola Polaca en Galicia.
As outras reunións terán lugar en Santiago de Compostela 15.10 e en Vigo 28.10. En breve informarémosvos sobre os horarios e lugares do evento.

IN ENGLISH:
As part of the celebration of the Polish Bilingual Day celebrated by the Polish diaspora around the world, we invite you to the meeting: READINGS FOR THE SECOND BREAKFAST
The second meeting will take place the 21st October in A Coruña in premises of Biblioteca Infantil e Xuvenil (Durán Loriga). We invite you to bring your favorite books. We will read in all the languages that we know.

The meeting is multilingual, free and open to all interested people, so bring your friends!
We hope to see there!

Get Cloud PHP Hosting on CatN