«

»

kwi 16

Konkurs plastyczny dotyczący legend dla dzieci polskich w Hiszpanii.

Stowarzyszenie Kulturalne Polsko – Aragońskie organizuje konkurs plastyczny pt. “OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA LEGENDY POLSKIE” kierowany do dzieci i młodzieży polonijnej mieszkającej w Hiszpanii.

W załączniku znajduje się informacja o konkursie wraz z regulaminem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału.
Organizatorzy przewidują nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

Termin nadsyłania prac: 1 maja 2013 r.

Get Cloud PHP Hosting on CatN